Het project richt zich op de aanleg van infrastructuur voor transport en opslag van CO2. Doel is een verzamelleiding door het Rotterdamse havengebied aan te leggen waarop verschillende bedrijven kunnen aansluiten om hun CO2 aan te leveren. Het geheel wordt opgezet als een ‘open’, non-discriminatoir systeem.

Interesse om klant te worden?

In de periode van 11 februari tot en met 1 april 2019 heeft het ‘Expression of Interest’ proces plaatsgevonden. In die periode zijn bedrijven in de gelegenheid gesteld om hun interesse kenbaar te maken en wanneer zij hoeveel transport- en opslagcapaciteit voor CO2 zouden willen contracteren.

Dit proces is inmiddels afgesloten. Mocht u alsnog uw interesse kenbaar willen maken, neem dan contact met ons op via
customers@rotterdamccus.nl.